Priony w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba AD 9

Jednak próbka uzyskana później w trakcie choroby klinicznej okazała się mieć większą ilość PrPSc, ponieważ do wykrycia wymagana była jedna runda PMCA bez mniejszej liczby (Figura 3C). Stężenie PrPSc w moczu pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba
Aby oszacować stężenie PrPSc w moczu pacjentów z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba, zastosowano procedurę ilościową PMCA, jak opisano wcześniej.27 Najpierw oszacowaliśmy stężenie PrPSc w wariancie homogenatu mózgu choroby Creutzfeldta-Jakoba stosowanego do kalibracji PMCA . Estymacja była oparta na porównaniu sygnału PrPSc za pomocą analizy Western blot ze znanym stężeniem rekombinowanego białka prionowego (Fig. S2A w Dodatku Uzupełniającym). Korzystając z tej procedury, obliczyliśmy, że stężenie PrPSc w mózgu tego pacjenta wynosiło około 100 ?g na gram.
Następnie uzupełniliśmy mocz z kontroli zdrowej o różnych stężeniach tego homogenatu mózgu i wykorzystaliśmy te próbki do wykrywania PrPSc (ryc. S2B w dodatku uzupełniającym). Jedna runda PMCA pozwoliła nam wykryć około 10-12 do 10-13 g PrPSc na mililitr w moczu. Dwie rundy PMCA pozwoliły na wykrycie 10-15 do 10-16 g na mililitr, a trzy lub więcej rund PMCA konsekwentnie wykryło 10-16 g na mililitr PrPSc (ryc. S2B w dodatkowym dodatku), który jest ostatnim wykrywalnym Ilość. Spośród 13 próbek moczu pobranych od pacjentów z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba, w których PrPSc był wykrywalny za pomocą PMCA, był pozytywny w pierwszej rundzie, 6 było pozytywnych w drugiej rundzie, 3 w trzeciej rundzie i 3 w czwarta runda. Dlatego średnio PrPSc był wykrywalny w moczu w około 2,5 rundy PMCA. W związku z tym szacujemy, że mocz pacjentów z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba zawiera stężenie PrPSc około x 10-16 g na mililitr lub 3 x 10-21 moli na mililitr (przy założeniu masy cząsteczkowej monomeru). To odkrycie ekstrapoluje do stężenia około 2000 cząsteczek monomeru białka prionowego na mililitr moczu. Ponieważ większość szacunków dla średniej wielkości zakaźnej cząstki PrPSc wskazuje, że zawiera ona od 20 do 50 monomerów białka prionowego, 28,29, wnioskujemy, że ml moczu otrzymanego od pacjenta z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba zawiera od 40 do 100 odpowiedniki oligomerowe PrPSc.
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że niewielkie ilości PrPSc są wydalane do moczu większości pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Jeden pacjent (pacjent 8 w tabeli S1 w dodatkowym dodatku) z próbką moczu, która została uznana za negatywną, miała okres choroby wynoszący 114 miesięcy i otrzymywał leczenie z do komór mózgowych polisiarczanem pentozanu, który to środek był badany leczenie wariantowej choroby Creutzfeldta-Jakoba30. Inny pacjent z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (pacjent 10), którego mocz był dodatni dla PrPSc, był poddawany podobnemu leczeniu; jednak u tego pacjenta występowała choroba trwająca 16 miesięcy (tabela S1 w dodatkowym dodatku).
PrPSc był wykrywalny dopiero po szerokiej amplifikacji za pomocą PMCA, co sugeruje, że stężenie białka zakaźnego w moczu jest małe Szacowanie za pomocą ilościowej PMCA sugeruje, że ml moczu uzyskanego od pacjenta z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba zawiera zaledwie 40 do 100 oligomerycznych cząstek PrPSc. Wyniki wskazują również, że PrPSc w moczu ma zdolność do samo-propagacji in vitro przez indukowanie nieprawidłowego fałdowania prawidłowego ludzkiego prpc. PrPSc nie był wykrywalny w żadnej z próbek moczu uzyskanych od pacjentów, którzy mieli inną ludzką pasażowalną gąbczastą encefalopatię, co sugeruje, że jest to wyłączna cecha wariantowej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Wynik ten nie jest całkowicie zaskakujący, biorąc pod uwagę, że wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba jest nabywany przez zakażenie (prawdopodobnie przez doustne przyjmowanie), a badania wykazały szersze zaangażowanie obwodowe w wariancie choroby Creutzfeldta-Jakoba niż w sporadycznych lub dziedzicznych postaciach pasażowalnych encefalopatii gąbczastych .5,31,32 Rzeczywiście, PrPSc jest łatwo wykrywalny za pomocą badań immunohistochemicznych lub biochemicznych w węzłach chłonnych, migdałach, śledzionie, częściach przewodu jelitowego, nerkach, wątrobie, trzustce i mięśniach szkieletowych od pacjentów z wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba. .5,32-34
Podsumowując, wyniki naszych badań pokazują, że PrPSc można wykryć w moczu pacjentów z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba z wysoką czułością i swoistością. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy wykrywanie PrPSc w moczu może być stosowane diagnostycznie.
[więcej w: stomatolog, lekarz, endokrynolog kielce ]
[przypisy: dyżury aptek kwidzyn, olx wolbrom, neurolog na nfz warszawa ]