Wzorce opieki w Medicare i ich konsekwencje dla zapłaty za wydajność ad 7

Nie badaliśmy długoterminowej ciągłości opieki, związku pacjenta z lekarzem, jaki postrzegają go pacjenci i lekarze, ani związków pomiędzy rozproszeniem opieki a jakością opieki.22,25 Nasze wyniki odzwierciedlają wzorce opieki dla beneficjentów leczonych przez typowego lekarza; mogą nie być reprezentatywne dla opieki nad wszystkimi beneficjentami Medicare, z których niektórzy otrzymują niewielką lub żadną opiekę w danym roku. Nasze odkrycia dla beneficjentów z cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca lub rakiem płuc mogą nie zostać uogólnione dla osób z innymi schorzeniami. Ponadto w naszym badaniu nie uwzględniono wynagrodzenia za wyniki koncentrujące się na środkach strukturalnych, takich jak przyjęcie technologii informatycznych lub przeciętne wyniki lekarzy wszystkich pacjentów, których widzą. Inne strategie przydzielania można wykorzystać do obejścia niektórych ograniczeń badanych przez nas osób. Na przykład, stosując modele wspólnej odpowiedzialności, 26 Medicare może oddzielnie definiować odpowiedzialność za usługi świadczone w dużej mierze przez specjalistów, za usługi świadczone głównie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz za usługi świadczone przez obie. Jeśli zastosujemy je retrospektywnie, podobnie jak zbadane przez nas metody, takie podejście może nie zwiększyć zdolności Medicare do zidentyfikowania odpowiedzialnego lekarza, gdy wielu z nich jest zaangażowanych.
Identyfikacja skutecznych metod może być szczególnie ważna w przypadku niektórych populacji o wysokim priorytecie, które mogą najbardziej skorzystać z poprawy jakości opieki, np. Beneficjentów z dużym obciążeniem chorobami przewlekłymi. Nasze analizy pokazują, że ci pacjenci mają więcej usługodawców, a tym samym mają mniejszą opiekę przypisaną do głównego dostawcy, zgodnie z konwencjonalnymi metodami, niż pacjenci z niskim ciężarem przewlekłej choroby. W przypadku takich beneficjentów specjaliści mogą wykonywać niektóre funkcje lekarza pierwszego kontaktu, 13,27, a wskaźniki jakości mogą odzwierciedlać wysiłki wielu lekarzy. Najbardziej dotkliwie chorzy beneficjenci mogliby najwięcej skorzystać z alternatywnego podejścia, które wyeliminowałoby niejednoznaczności związane z retrospektywnym przydzielaniem. Przyszłe oznaczanie odpowiedzialnych dostawców, nawet dobrowolnych, implikuje pewne ograniczenie swobody zarówno pacjentów, jak i lekarzy w wyborze lekarzy, z którymi pracują, ale przyniesie korzyści polegające na dostosowaniu oczekiwań lekarzy, pacjentów i płatników do relacji opiekuńczych.
Rozproszenie opieki w systemie Medicare z opłatą za usługę ograniczy potencjał obecnych modeli wynagradzania za wyniki w celu poprawy jakości opieki, a tym samym zdrowia pacjentów. Wdrożenie wynagrodzenia za wyniki może być skuteczniejsze, jeśli obejmie strategie dotyczące rozproszenia opieki.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez stypendia Narodowego Instytutu ds. Starzenia (R01 AG025687-01A1) oraz z Fundacji Roberta Wooda Johnsona (dla badania ankietowego społecznościowego monitorowania badań, dla Centrum Studiów nad Zmianą Systemu Zdrowia).
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Z Centrum Studiów nad Zmienianiem Systemu Zdrowia, Waszyngton, DC (HHP, ASO); Grupa ds. wyników leczenia zdrowia, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Nowy Jork (DS, PBB); i systemy społeczne i naukowe, Silver Spring, MD (BW).
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr Pham w Centrum Studiów nad Zmianą Systemu Zdrowia, 600 Maryland Ave. SW, Suite 550, Washington, DC 20024 lub w [email protected].
Materiał uzupełniający
[patrz też: arsmedica, octenidol, amantadyna ]